Uczniowie klasy IV uczestniczyli w lekcji przyrody prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną panią Agnieszkę Stanaszek. Dzieci miały okazję poszerzyć wiadomości i umiejętności dotyczące udzielanie pierwszej pomocy w przypadku różnych urazów takich jak: skaleczenia, stłuczenia, zwichnięcia, skręcenia i złamania.
Pani pielęgniarce bardzo serdecznie dziękujemy.