W dniu 6 czerwca uczniowie klasy IV, V i VI uczestniczyli w zajęciach dotyczących udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zostały one zorganizowane w ramach prowadzonej w naszej szkole innowacji pedagogicznej „Rady nie od Parady”.  
Nasze działania propagujące prawidłowe zachowania uczniów w sytuacji zagrożenia jak zwykle wsparli Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu – Pan Leszek Pokorski i Pan Daniel Kałwak. Cennych wskazówek udzieliła Pani Nika Bursy – druhna, zaprzyjaźniona z Ochotniczą Strażą Pożarną w Strojcu, a także studentka medycyny.
Pod okiem Pani Niki uczniowie mieli okazję zdobyć umiejętności dotyczące sprawdzania oddechu u osoby poszkodowanej, wykonania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, udzielania pomocy osobie, która się zadławiła oraz wzywania odpowiednich służb.

Pani Nice oraz Panom Leszkowi Pokorskiemu i Danielowi Kałwakowi jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy.

Katarzyna Tabor