,,Dziecko to też człowiek,

Tylko, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Chcąc wielu ludziom los odmienić,

Stworzyli mądre prawa…’’-prawa dziecka –podpisane również przez Polskę. Dziś przestrzeganie i promowanie praw dziecka jest oczekiwanym standardem pracy każdej szkoły. I my o tym też wiemy, dlatego co roku staramy się przypominać naszym uczniom i prawa ,i obowiązki. Uczniowie klasy V humorystyczną inscenizacją  i wierszami przybliżyli tę tematykę w piątek 16.grudnia podczas apelu. Zgodnie z zasadą ,że dziecko ma prawo do wypoczynku i zabawy organizatorki zaproponowały następujące działania:

  • Każda klasa otrzymała kolorowanki relaksacyjne o tej tematyce dostosowane do wieku,
  • Wychowawczynie zostały poproszone o przeprowadzenie zabawy p.t. ,,Wyścig rodzinny’’,
  • Uczennice klasy VI tworzące szkolne koło teatralne wystawiły krótką bajkę p.t. ,,Żabka ‘’ dla uczniów klas I-III,
  • Uczniom najmłodszym członkinie Klubu Aktywnego Czytelnika czytały bajkę p.t. ,,Żabie szczęście”.
  • Najmłodsi otrzymali słodki upominek z żabką.
  • Dodatkowo uczniowie klas I-III otrzymali specjalny numer szkolnej gazetki „Sucharek”.

Te wydarzenia były kontynuacją zadań realizowanych w ramach Tygodnia Dobrych Rad .

Organizatorki : Lidia Błach, Barbara Kołodziejska, Katarzyna Tabor.