A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.

Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”.

Pod takim hasłem obchodziliśmy dzisiaj na lekcjach języka polskiego w klasach V-VII Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego .Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, aby wspierać ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa  kulturowego. To święto upamiętnia pięciu studentów z uniwersytetu w Dhace w Bangladeszu, którzy w1952 roku zginęli podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Uczniowie z pomocą prezentacji multimedialnej na ten temat , prowadzili dyskusję dotyczącą naszego języka ojczystego i jego roli na świecie. Szczególnie zainteresowało ich słownictwo gwarowe, ciekawostki językowe, różnorodne nazewnictwo w naszym kraju,np. ziemniaków, potraw czy przedmiotów codziennego użytku. Klasa V i VI rozwiązywała łamigłówki językowe. Na korytarzu przygotowałam gazetkę na ten temat ,po lekturze której moi drodzy uczniowie –taką mam nadzieję-będą popełniali mniej błędów językowych.

Lidia Błach