Uczniowie klas I- III wzięli udział w Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Zadaniem drużyn z poszczególnych klas było min. rozpoznawanie gatunków kwiatów, drzew liściastych, szyszek oraz owoców pochodzących z różnych drzew. Uczniowie rozwiązywali również zadania z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Wyniki konkursu: I miejsce – klasa I. II miejsce – klasa III i III miejsce – klasa II. Wszystkim drużynom gratuluję.

Katarzyna Tabor