Lekcja muzyczna pod hasłem „Rytm i muzyka”, czyli karnawałowa wędrówka z rytmami całego świata. Korzystając z okazji Tamara Antosik, Marta Korzeniewska, Bartosz Kowalczyk oraz Grzegorz Wilhelm mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczna, które zdobywają na kursie tańca. Uczniowie zatańczyli cha-che, a następnie tanecznym krokiem wróciliśmy na lekcję.