W związku z obchodami Dnia Ziemi został zorganizowany konkurs na najciekawszy strój ekologiczny. Uczestnicy konkursu, a było ich 26 zachwycili wszystkich pomysłowością, oryginalnością oraz przemyślanym doborem recyklingowych materiałów. Komisja konkursowa  w składzie: pani Dyrektor Halina Kowalczyk – przewodnicząca oraz panie: Magdalena Majerczyk, Agnieszka Gielzok, Katarzyna Grygiel i pan Bogdan Pawlak oceniała zgodność z tematyką konkursu, oryginalność wykonania, estetykę oraz sposób prezentacji strojów. Obrady były bardzo burzliwe i po punktacji wstępnej komisja zadecydowała o przeprowadzeniu dogrywki podczas której wszyscy zgromadzeni na sali głośnym brawami nagrodzili swoich faworytów. 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Praszki pana Jarosława Tkaczyńskiego za co składam serdeczne podziękowania. Dziękuję również wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom gratuluję. Szczególne podziękowania kieruję do rodziców, którzy pomogli swoim pociechom przygotować tak atrakcyjne stroje.

 

Katarzyna Tabor

galeria: Patrycja Moczarna