Dzień Samorządności to już tradycja naszej szkoły. Zgodnie z nią, tego dnia władzę w szkole przejmują uczniowie. Zaczęliśmy od apelu przygotowanego przez VIkl. Powitaliśmy Panią Wiosnę,w tej roli O.Górka, która wręczyła przedstawicielom klas symboliczne miotełki do wymagania zimy z klasopracowni. Poza tym każda klasa przygotowała okrzyk na cześć wiosny. Następnie ,,nowe,, grono pedagogiczne(7 klasa)przystąpiło do pracy. Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem, była nawet gimnastyka śródlekcyjna.O zakończeniu zajęć i przerwach informował dźwięk tradycyjnego dzwonka,który kiedyś rozbrzmiewał w szkołach zanim zastąpiono go elektronicznym. Uczennice 6 klasy wspomagały pracę pań przedszkolanek.Następnie uczniowie klas IV-VII udali się do świetlicy wiejskiej,aby obejrzeć spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Klepisko” p.t.”Piotr”. Po powrocie wspólnie wypędziliśmy złą zimę na boisku szkolnym.

Lidia Błach, opiekun SU