Lekcja metodą dramy? Czemu nie. Otóż pomysłowi uczniowie klasy VI ucząc się jak interpretować  obrazy na lekcji j.polskiego, podjęli wyzwanie  Pani Błach i postanowili sami sobie zadać pracę domową. Przygotowali mianowicie sceny rodzajowe, czyli ,,żywe obrazy”. Zabawa i nauka jednocześnie, zaowocowała takimi oto obrazami…. Praca domowa zadana:

,,Napisz interpretację dowolnego obrazu”.