Akcja – „Sprzątanie świata”

Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.
Hasło tegorocznej akcji brzmi „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Strojcu aktywnie włączyli się do działań zorganizowanych w ramach kampanii. W  dniu 16.09.2016r. zorganizowano konkurs na najlepszy STRÓJ EKOLOGICZNY. Konkurs polegał  na wykonaniu i zaprezentowaniu strojów ekologicznych z surowców wtórnych oraz materiałów plastycznych. Młodzi artyści czerpali inspirację z recyklingu.W konkursie udział wzięli uczniowie naszej szkoły w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Komisja miała trudne zadanie, jednak wyłoniono zwycięzców:

Uczniowie klas I-III:

Miejsce I: Lena Kos kl. I i Kacper Rak kl. II

Miejsce II: Nikola Czerchlańska kl. III

Miejsce III: Dżesika Włodarska kl. III

Uczniowie klas IV-VI:

Miejsce I: Daniel Sikora kl. IV

Miejsce II: Wiktor Pokorski kl. V

Miejsce III: Zuzanna Skowron kl. V

Pamiątkowe dyplomy oraz upominki wręczyła wszystkim uczestnikom P. dyrektor Halina Kowalczyk.

Następnie uczniowie przeszyli ulicami Strojca z plakatami zachęcającymi do dbania o naszą planetę. Finałem akcji było coroczne sprzątanie terenu szkoły oraz wyznaczonych terenów miejscowości przez klasę VI. Dzięki takim akcjom uczniowie są aktywizowani na rzecz ochrony przyrody, dostrzegają zależność między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem.