Sołtys wsi Strojec pan Jan Gędek zaprosił uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji sadzenia drzewek na terenie Strojeckiego Parku. Młodzi ekolodzy z klas IV, V i VI bardzo chętnie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Realizacja takiego działania wzmocniła nie tylko ekologiczne postawy wśród uczniów, ale także poprzez współpracę przyczyniła się do wzmocnienia obywatelskich postaw.
Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tej akcji bardzo serdecznie dziękujemy.