Klasy I, II i III brały udział w akcji promującej bezpieczne spędzanie czasu zimą. W trakcie jej trwania uczniowie uczestniczyli w: konkursie plastycznym, spotkaniu z policjantami, zajęciach profilaktycznych i inscenizacji.

  • Konkurs plastyczny – uczniowie klas młodszych wykonali piękne prace plastyczne, które można oglądać na korytarzu szkolnym. Najciekawsze prace zostały nagrodzone dyplomami.
  • zajęcia profilaktyczne  „Ratujemy i uczymy ratować”  mające na celu naukę udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie obejrzeli film instruktażowy na temat udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz tematyczny film animowany „Doktor Kręciołek”.  Chętnie uczestniczyli też w  pokazie  i zajęciach praktycznych jak: wzywanie pomocy do osoby poszkodowanej, sprawdzanie przytomności
    i oddechu, układanie w pozycji bocznej ustalonej osoby nieprzytomnej, która oddycha, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej osoby nieprzytomnej, która  nie oddycha wykonywane  na fantomach otrzymanych przez szkołę z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  • Spotkanie z policjantami podczas którego uczniowie mogli się przekonać jak zachować się aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.
  • Inscenizacja w wykonaniu najmłodszych – prezentowane wiersze, piosenki i przestrogi miały na celu uwrażliwienie uczniów na zdrowe
    i bezpieczne spędzanie czasu zimą.

Celem akcji było: propagowanie bezpiecznych zasad zachowania się w różnych sytuacjach codziennych, kształtowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Organizatorkami akcji były wychowawczynie: Jolanta Łęgosz, Krystyna Kukuł, Iwona Niedzielska-Kalemba.