Oddział Strojec

Publiczne Przedszkole w Strojcu znajduje się w największej wiosce gminy Praszka. Mieści się w nowym budynku szkoły. Budynek jest usytuowany przy mało uczęszczanej drodze, wokół‚ otacza go dużo zieleni. W obejściu przedszkola jest zagospodarowany plac zabaw.
Publiczne Przedszkole obejmuje trzy oddziały dzieci:

– 2,5-3-4 latki

– 4-5 latki

– 6 latki

Zadaniem naszego przedszkola jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości oraz odkrywanie jego najlepszych cech w ramach określonej grupy. Realizacja tych założeń następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych (zabawy rozluźniające, gry dyskusyjne, odgrywanie roli, zabawy ułatwiające samoocenę).

Pracując z dziećmi zwracamy uwagę na bardzo istotne elementy takie jak:

  • zasadę dobrowolności uczestnictwa,
  • wykorzystywanie zabawy do pobudzania twórczej aktywności dziecka,
  • określanie norm czasowo-przestrzennych, w których dziecko ma prawo do dokonywania własnych i zespołowych wyborów,
  • kształtowanie umiejętność zawierania znajomości i kontaktów z dziećmi.
    Metody zabawowe wspomagają działania dydaktyczne w powierzonej grupie dzieci. Od wielu lat pracujemy nad zbliżaniem dzieci do sztuki poprzez różnorodne formy teatralne, zajęcia plastyczne, wizyty w muzeach, udział w konkursach. Bliskie jest nam także wzbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą i jej ochroną. W myśl hasła, że „chora planeta nie wychowa zdrowych dzieci” juz od najmłodszych lat uczymy dzieci poznawać przyrodę, dbać o nią, chronić, nie tylko na terenie przedszkola ale poza nim. Kształtowaniu postawy przyjaznej środowisku służą między innymi takie formy jak: wycieczka, obserwacja, doświadczenie, zabawy tropiące, spotkania, konkursy. Nie zapominamy o rozwijaniu tożsamości narodowej, uczuć patriotycznych poprzez taniec, śpiew, muzykę ludową, zapoznanie z historią kraju i najbliższej okolicy.