28.04. 2017r. W ciągu całego tygodnia omawialiśmy sposoby zdrowego stylu życia, a zwłaszcza prawidłowe odżywianie. Na podsumowanie przygotowaliśmy wspólne śniadanie. Dzieci były niezwykle zaangażowane i przejęte pracą.