Dzień 18 października pozostanie na długo w pamięci dzieci 2,5-3 letnich z Przedszkola w Strojcu. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość –PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor Halina Kowalczyk dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka.

Kiedy wszystkie maluszki stały się prawdziwymi przedszkolakami odbyła się uroczystość nadania nazw grupom przedszkolnym. Grupa 2,5- 3-latków p. Iwony wybrała nazwę „Jeżyki” , grupa 4-5-latków p. Lidki  „Motylki” , grupa 6-latków latki p. Ewy „Słoneczka”.

Każda z grup przygotowała program artystyczny oraz hymn grupy, który zaprezentowała swoim kolegom i koleżankom z przedszkola. Nagrodą było uroczyste wręczenie logo grup oraz upominki- zabawki do każdej sali.