Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które nastąpi dnia  4 września 2017 (poniedziałek) w sali gimnastycznej o godz. 900. Uroczystość poprzedzi msza św., która rozpocznie się o godz. 800

Dowóz do szkoły – uczniowie i przedszkolaki mieszkający w Brzezinach lub w Prośnie oczekują na przystanku od godz. 8.15. Odwóz ze szkoły – uczniowie SP godz. 10.00, przedszkolaki godz. 13.00.