Dyrektor i uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strojcu serdecznie dziękują zarządowi firmy FLORA za życzliwość i wsparcie dla naszej placówki. Dziękujemy za zrozumienie potrzeb uczniów i wręczenie im podarków w formie zestawów szkolnych dla dzieci.
Dziękujemy za wspieranie nas w działaniach dla dobra dzieci i pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych szkoły. Jednocześnie życzymy wielu sukcesów i powodzeniu w dalszym rozwoju.