Zarządzenie Burmistrza Praszki w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Praszce.

załącznik