AKTUALNOŚCI

Powiatowe Biegi Przełajowe

W dniu 29.09 odbyły się w Starym Oleśnie w ośrodku Anpol mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Z naszej szkoły w skład reprezentacji gminy weszli: Kinga Grzebielec, Samanta Łapucha, Wiktoria Skowron, Pa...

Czytaj więcej

Dzień Chłopaka w kl. III

Dziewczęta z klasy III również pamiętały o swoich kolegach z okazji ich święta 30 września. Chłopcy otrzymali od dziewcząt drobne upominki wraz z życzeniami. Z tej okazji dziewczęta przygotowały dla chłopców zabawy, łamigłówki, losowanie...

Czytaj więcej

Dzień chłopaka w kl. I

30 września  w klasie I  dziewczęta złożyły chłopcom życzenia i wręczyły drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. Później były zabawy i poczęstunek, który przygotowały mamy pierwszoklasistów.

Czytaj więcej

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

W dniu dzisiejszym – 29 września odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka szkolna. Zabawa była świetna. Towarzyszyło jej dużo dobrego humoru i wyśmienita muzyka, o którą zadbali uczniowie klasy VI – Bartosz Kowalczyk i Piotr...

Czytaj więcej

Wycieczka klas I-III

Uczniowie klas młodszych wraz z wychowawczyniami chętnie wzięli udział w wycieczce do Rudnik na wystawę pokonkursową „Plastyka obrzędowa”. Mogliśmy także obejrzeć  Izbę Pamięci – gdzie zgromadzono eksponaty przybliżające nam dawne...

Czytaj więcej

Dzień Chłopaka 2016

W wtorek 27 września podczas godziny wychowawczej dziewczęta klas IV-VI wraz z wychowawczyniami zorganizowały dla swoich kolegów grę terenową. Chłopaki mogli sprawdzić swoje umiejętności w obieraniu ziemniaków, wiązaniu krawatu, tańczeniu zum...

Czytaj więcej

Ciekawa lekcja języka polskiego

Lekcja metodą dramy? Czemu nie. Otóż pomysłowi uczniowie klasy VI ucząc się jak interpretować  obrazy na lekcji j.polskiego, podjęli wyzwanie  Pani Błach i postanowili sami sobie zadać pracę domową. Przygotowali mianowicie sceny rodzajowe, c...

Czytaj więcej

Konkurs „Logo mojej szkoły”

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu zaprasza uczniów klas I – VI naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „LOGO MOJEJ SZKOŁY”. Prace w formacie A4 wykonane techniką dowolną należy złożyć...

Czytaj więcej

Akcja – „Sprzątanie świata”

Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po dł...

Czytaj więcej

Misja i wizja placówki

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strojcu

Misja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Strojcu opiera się na:
- wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
- wychowaniu radosnego i szczęśliwego dziecka,
- wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich,
- kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,
- przygotowaniu do aktywnego życia w zmieniającym się świecie,
- rozbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,
- promowaniu zdrowego stylu życia,
- przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
- wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,
- wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

Projekty edukacyne

Mapa