AKTUALNOŚCI

Dzień Chłopaka 2016

W wtorek 27 września podczas godziny wychowawczej dziewczęta klas IV-VI wraz z wychowawczyniami zorganizowały dla swoich kolegów grę terenową. Chłopaki mogli sprawdzić swoje umiejętności w obieraniu ziemniaków, wiązaniu krawatu, tańczeniu zum...

Czytaj więcej

Ciekawa lekcja języka polskiego

Lekcja metodą dramy? Czemu nie. Otóż pomysłowi uczniowie klasy VI ucząc się jak interpretować  obrazy na lekcji j.polskiego, podjęli wyzwanie  Pani Błach i postanowili sami sobie zadać pracę domową. Przygotowali mianowicie sceny rodzajowe, c...

Czytaj więcej

Konkurs „Logo mojej szkoły”

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu zaprasza uczniów klas I – VI naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „LOGO MOJEJ SZKOŁY”. Prace w formacie A4 wykonane techniką dowolną należy złożyć...

Czytaj więcej

Akcja – „Sprzątanie świata”

Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po dł...

Czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Wypoczęci i z uśmiechami na twarzy stawili się 1 września w szkole uczniowie Szkoły Podstawowej w Strojcu. Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego poprzedziła msza św. w kościele p.w. św. Katarzyny w Strojcu. Następnie po przybyciu do szko...

Czytaj więcej

Misja i wizja placówki

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Strojcu

Misja Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Strojcu opiera się na:
- wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,
- wychowaniu radosnego i szczęśliwego dziecka,
- wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich,
- kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,
- przygotowaniu do aktywnego życia w zmieniającym się świecie,
- rozbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,
- promowaniu zdrowego stylu życia,
- przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,
- wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,
- wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

Projekty edukacyne

Mapa